موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی /موافقت

موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی /موافقت با تخفیف در نرخ ارز زوار اربعین

دکتر همتی طی نامه ای با اشاره به اهمیت حماسه اربعین و حضور میلیونی اقشار مختلف مردم در این پیشنهاد داد در محاسبه نرخ ارز زوار اربعین ٣٥ درصد تخفیف اعمال شود.
دکتر روحانی با تاکید بر اهمیت این سفر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد.
براین اساس هزینه ویزای زوار اربعین حدود ۱۰۷هزار تومان کاهش پیدا می کند. اقتصادی