«وقتی ثروت خود را از دست می‌دهید، چیزی از دست

«وقتی ثروت خود را از دست می‌دهید، چیزی از دست نداده‌اید.
وقتی سلامتی‌تان را از دست می‌دهید، بخشی از زندگی خود را از دست داده‌اید.
اما وقتی شخصیت خود را از دست بدهید، در واقع همه چیز خود را از دست داده‌اید.»

شخصیت شما معرف شماست.
پس آن را بر پایه‌ی اعتماد، تواضع، صبر و صداقت بسازید.
شخصیت شما یک روزه ساخته نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های روزمره‌ به تدریج آن را شکل می‌دهد.
پس کار خود را به درستی و بدون عیب و نقص انجام دهید.
رفتار خوبی با مردم داشته باشید، با دیگران مهربان باشید و از انجام هر کاری که ممکن است به شخصیت شما لطمه بزند، جدا خودداری کنید.