چسبندگی لابیا*

چسبندگی لابیا*

بسیاری پزشکان در دختران جوان با چسبندگی لابیا، استفاده از کرم استروژن را روی لابیا روزی یک تا دوبار، برای ۶-۲ هفته تجویز می کنند.

میزان موفقیت نزدیک به ۹۰-۸۰ درصد می باشد. ضمن آنکه عوارض اغلب خفیف می باشد. البته در بعضی بیماران متعاقب مصرف کرم های استروژن در موضع، جذب سیستمیک و بزرگی سینه ها گزارش شده است.

چسبندگی لابیا، حدود ۲ درصد دختران را در سنین پایین و قبل از بلوغ (بیشتر در حوالی ۲ سالگی) درگیر می کند. بواسطه آن ممکن است بیمار دچار عفونت و مشکل در ادرارکردن شود.

گرچه بسیاری موارد ظرف یکسال بدون درمان ممکن است برطرف شود ولی استروژن موضعی (کرم استرادیول یا استروژن کنژوگه) و حتی جراحی گاهی در افراد علامتدار جهت جلوگیری از عفونتها ضروری می شود.

درهنگام مصرف کرم باید مراقب بود تا با فشار باعث پارگی و باز شدن چسبندگی نشد.

درمان جدیدتر استفاده از کرم بتامتازون ۰/۰۵ درصد در افرادی که به درمان قبلی پاسخ نداده اند می باشد.

*Labial adhesion, Synechia vulvae or Labial agglutination

Can Fam Physician. 2013 Jan; 59(1): 37-38.
UpToDate, 2018

دکتر فانک فهیمی
استاد گروه فارماکوتراپی (داروسازی بالینی)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی