کودک زیر سه سال به بازی با وسایل آشپزخانه، موبایل،

کودک زیر سه سال به بازی با وسایل آشپزخانه، موبایل، کنترل تلویزیون و وسایل خانه بیشتر از اسباب بازیهایش علاقه مند است

زیرا او از پدر و مادر خود تقلید میکند
تا زندگی کردن را بیاموزد.
کودک زیر سه سال به بازی با وسایل آشپزخانه، موبایل،