یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه

میگن وقتی اسب
بخواد از رودخونه رد بشه
اول آب رو گل آلود میکنه بعد رد میشه. میدونین چرا؟
چون تصویر خودشو تو آب میبینه
و تحت هیچ شرایطی پاشو
رو اون تصویر نمیذاره!
چون فکر میکنه که
هم نوع خودشه تو آب.
در حالی که یه عکس بیشتر نیس…!
اونوقت ما آدمها که ادعامون میشه اشرف مخلوقاتیم،
رو دلمون، خودمون، شخصیتمون، احساسمون و کسانی که دوستمون دارن و شاید دوستشون داریم ،
خیلی ساده پا میذاریم و رد میشیم…!