با حضور در ترکیب امشب لهستان مقابل پرتغال رابرت لواندوفسکی

با حضور در ترکیب امشب لهستان مقابل پرتغال , رابرت لواندوفسکی به رکورد ۱۰۰ بازی ملی رسید.
با حضور در ترکیب امشب لهستان مقابل پرتغال رابرت لواندوفسکی