بعد از زایمان رژیم نگیرید

بعد از زایمان رژیم نگیرید

زیرا در دوران بارداری جنین از بدن مادر تغذیه میکند و اگر مادر بعد از زایمان میزان کالری روزانه راکاهش دهدبا پوکی استخوان و ریزش مو مواجه میشود.
کالری , كالري