تمیز کردن کاغذ دیواری

تمیز کردن کاغذ دیواری

برای کاغذهای نازک استفاده از آب گرم تمیز بدون صابون، توصیه می‏شود. برای کاغذهای قابل شست‌ و شوی ضخیم تر، از محلول آب و صابون ملایم استفاده کنید.
تمیز کردن کاغذ دیواری