در دفتر زندگی

در دفتر زندگی
مشکلاتت را با مداد بنویس
و نعمت‌هایت را با خودکار
و امید داشته باش که
روزی تمام مشکلاتت را پاک خواهد کرد
خدایی که
از احوال تمام بندگانش باخبر است

سبک زندگی
در دفتر زندگی