فواید گوجه دریک نگاه

فواید گوجه دریک نگاه

افزایش قد کودک
افزایش شیر مادر و بهبود بافت شیر
جلوگیری ازآپاندیس
کمک به خواب راحت
جلوگیری از پروستات درمردان
رشد و ترمیم استخوان بخصوص درکودکان
روستا