قنبرپور: ️تمام تمرکز پرسپولیس بر بازی با السد است تا

قنبرپور:

️تمام تمرکز پرسپولیس بر بازی با السد است تا بتوانیم تا دقیقه آخر پیروز میدان باشیم

از پیکان برای موافقت با لغو بازی تشکر می‌کنیم، این همدلی و تعامل تیم‌ها را نشان می‌دهد
پیکان , پيكان , پرسپولیس , پرسپوليس