ژله گل لیلیوم

ژله گل لیلیوم

من برای پایه از ژله انبه و بلو بری استفاده کردم طبق دستور خود ژله که رو جلد نوشته (برای هر بسته ژله یه لیوان آب گرم و یه لیوان آب سر و برای شفاف شدن فقط از دو لیوان آب گرم استفاده بشه. .
برای گل برگ از یه بسته ژله ب طعم دلخواه و یه لیوان آب جوش و نصف لیوان بستنی . تو سینی ریختم و با چاقو ب شکل گلبرگ برش دادم و رو ژله ای که آماده کرده بودم گذاشتم و با رنگ ژله ای و قلمو سایه زدم

نوش جان

آموزش دسر و ژله میخوای بیا

آشپزی