شبکه الکاس قطر مدعی شد که داوران دیدارهای رفت و

شبکه الکاس قطر مدعی شد که داوران دیدارهای رفت و برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند، دیدار رفت را مانیگ، داور چینی و دیدار برگشت فینال را احمد الکاف، داور عمانی سوت خواهد زد
لیگ قهرمانان آسیا , ليگ قهرمانان آسيا , فینال , فينال , چینی , چيني