روحانی: هر روز قیمت اجناس را می‌بینم/می‌دانم وضع زندگی مردم

روحانی: هر روز قیمت اجناس را می‌بینم/می‌دانم وضع زندگی مردم چگونه است

رئیس‌جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها:
علت موفقیت دولت یازدهم امید به آینده بود.نقد بیش از حد می‌تواند مفید نباشد، به حدش هم مفید و هم لازم است.
یه عده اساتید داریم که اصلا ندیدم مصاحبه کنند و در روزنامه حرف بزنند، اما مرتب برای من نامه می‌نویسند، خب این تاثیر‌گذارتر است، استادی که در مبحث اقتصادی نقد دارد و برای من مستقیم نامه می‌نویسد و من هم به دقت می‌خوانم و پیام تشکر را برایش می‌فرستم
یکی هم می‌رود مصاحبه می‌کند، گاهی نقد به اندازه بسیار مفید است و نقد بیش از حد مثالش همان نمک است، نمک طعام به اندزاه لازم است
هر روز لیست قیمت اجناس را می‌بینم و می‌دانم وضع زندگی مردم چگونه است، مخصوصا کسانی که حقوق ثابت دارند اما ما در برابر این شرایط باید تسلیم شویم یا باید به همدیگر امید دهیم و کمک کنیم؟