توضیحات پزشکی قانونی درباره پرونده «دنیا ویسی»

توضیحات پزشکی قانونی درباره پرونده «دنیا ویسی»

احمد شجاعی،رییس سازمان پزشکی قانونی کشور آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده «دنیا ویسی» را تشریح و تاکید کرد که آنچه که از قول پزشک پزشکی قانونی مطرح شد، به هیچ عنوان صحت ندارد.

پزشکی قانونی هنوز چیزی در این خصوص اعلام نکرده است.

با توجه به اینکه ذهنیتی در این خصوص در جامعه ایجاد شد، ما از پزشکی قانونی استان خواستیم که آزمایش‌ها را دوباره و با دقت لازم انجام دهد که این اقدامات در حال انجام است.

آنچه که از قول پزشک پزشکی قانونی مطرح شد، به هیچ عنوان صحت ندارد/ایسنا