مهدی‌کیانی و مهرداد محمدی 3 کارته هستند و در صورت

مهدی‌کیانی و مهرداد محمدی 3 کارته هستند و در صورت دریافت کارت مقابل نساجی مازندران، از دیدار حساس بعدی سپاهان مقابل استقلال تهران محروم خواهند شد.
استقلال تهران , مهرداد محمدی , مهرداد محمدي , سپاهان , کیانی , كياني