خطای رفتاری در بازار سهام

خطای رفتاری در بازار سهام
رصد بازارهای مالی کشور در شرایط فعلی اقتصاد نشان از حرکت‌های توده‌وار دارد. این روند در بازارهای ارز و بورس با شدت بیشتری دنبال می‌شود.
کارشناسان معتقدند در زمان‌هایی که کمبود اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و عدم نقد شوندگی در بازارها افزایش می‌یابد، چنین رفتارهایی شدت می‌گیرد. در این راستا هفته‌نامه «تجارت فردا» در گفت‌وگو با تحلیلگر سابق شرکت Cornerstone Research آمریکا، به بررسی پدیده رفتار گروهی و آثار و تبعات آن پرداخته است.
وی معتقد است افزایش قابل‌توجه تعداد معامله‌گران مبتنی بر بازخورد مثبت (یا دنباله‌رو روندها)، افق زمانی سرمایه‌گذاران و رواج داشتن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از جمله مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند رفتار کلی بازار را به‌رغم وجود معامله‌گران عقلایی، یک‌سویه یا توده‌وار کند. چنین رفتارهایی در اقتصادهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته رایج‌تر است. در این گفت و گو می خوانید:
پدیده رفتار توده‌وار چیست؟
زمان تشکیل رفتار گروهی
اقتصادهای درگیر حرکت توده‌ای
شناسایی آسیب‌ها
نگاهی به نقش سیاست‌گذا

هافمن ، پنجره خانه من