تلنگر اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید با

تلنگر

اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید با همسرتان بر خورد میکردید، اکنون خوشبخترین فرد دنیا بودید اگر هر روز شارژش میکردید باهاش در روز از همه بیشتر صحبت میکردید پایِ صحبت‌هاش می نشستید پیغام‌هایش را دریافت میکردید پول، خرجش میکردید و دورش یک محافظ محکم میکشیدید در نبودش احساس کمبود میکردید حاضر نبودید کسی‌ نزدیکش شود حتی، مطالب خصوصیتان را به حافظه اش میسپردید همیشه و همه‌جا همراهتان بود حتی در اوج تنهایی‌ الانم که گوشی لمسی شده، اگر همونقدر که گوشی رو لمس میکنید همسرتون رو نوازش بکنید کلی خوشبخت می شوید و همیشه، بجای این همراه، اون همراهِ اولتان میشد
هنوزم دیر نشده
باور کن