زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی و گسترش فولاده و به نصیرزاده

زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی و گسترش فولاده و به نصیرزاده دستور داده به هر شکل ممکن شجاعیان را به تبریز برگرداند تا به تراکتور برود!!!

باشگاه استقلال تمام چک های رضایتنامه شجاعیان را پاس کرده و فقط چک آخر باقی مانده که با تاخیر پرداخت شد اما نصیرزاده پول قسط آخر را برگرداند.

او قصد دارد با هوچی گری شجاعیان را به تبریز برگرداند و بقیه پولی که دریافت کرده را به عنوان غرامت بردارد تا داریوش به تیم مفت خور سوراختور برود!