نصیر زاده: شجاعیان را از استقلال نمی‌گیریم

نصیر زاده: شجاعیان را از استقلال نمی‌گیریم

قرار نیست شجاعیان به تبریز بازگردد. او با ما فسخ قرارداد کرد اما انتظار ما از باشگاه استقلال این بود که مطالبات را به موقع پرداخت کند.

همه مشکلات با جلساتی پی در پی حل خواهد شد و من امیدوارم مشکل ما با استقلال هم بر سر شجاعیان به زودی حل شود.
استقلال , شجاعی , شجاعي