آیا وکیلم شما را همیشه درقلبم به دوستی خود با

آیا وکیلم شما را همیشه درقلبم به دوستی خود با مهریه یک دنیا ارادت ,یک عالم صداقت وهزاران کلمه ی دوستت دارم دربیاورم. نری گل بچینی که خودت دنیای گلی
تقدیم به خانمها…

خدا گفت: زمین سرد است؟
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد
خدا گفت: زن شعله را خرج کن
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد….
در تمام این سالها خدا سوختن زن را تماشا کرد
خدا گفت: اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بود…

تقدیم به خانمای گروه

‌‌‌