جمله ای زیبا از حضرت علی(ع)

جمله ای زیبا از حضرت علی(ع)

حرف حساب روز:
نه سفیدی بیانگر زیبایی است..
و نه سیاهی نشانه زشتی.. ..
کفن سفید اما ترساننده است
و کعبه سیاه اما دوست داشنتی است..
انسان به اخلاقش هست نه به مظهرش….
قبل از اینکه سرت را بالا ببری و نداشته هات را به پیش خدا گلایه کنی.. …
نظری به پایین بینداز و داشته هات را شاکر باش

انسان بزرگ نمیشود ، جز به وسیله ی فکرش ،
شریف نمیشود ، جز به واسطه ی رفتارش ،
و قابل احترام نمیگردد ، جز به سبب اعمال نیکش……
.