کاهش درد مفاصل و تقویت آن

کاهش درد مفاصل و تقویت آن

سویا و آووکادو بسیار مفید است که علاوه بر خاصیت ضد درد مفاصل، این مواد غذایی ضد التهاب و مسکن محسوب میشوند
همچنین ماهی سالمون باعث کاهش درد مفاصل میشود
مفید , مفيد