تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی

جمـعــه
۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷
۱۹ اکتبر ۲۰۱۸
۹ صفر ۱۴۴۰

رخــــدادها
شهادت عمار یاسر سال ۳۷ هجری قمری
شروع جنگ وفتح نهروان سال ۳۹ هجری قمری

این روز روز خوبی برای امور زیر است:
مسافرت نیک است
تجارت و کار
کشاورزی
دیدار با بزرگان
دیدارهای سیاسی
طلب حوائج
خریدوفروش
رفتن به خانه نو و جابه جایی
روز سبک و خوبی برای همه کارها

مـــولـــود
فرزندی که امروز به دنیامی آید حمکی ثبت نشده

اما، مباشرت نیز جهت فرزند دار شدن این جمعه بعداز نماز عصر استحباب ویژه ای دارد و فرزند حاصل آن دانشمندی مشهور گردد ،اما برای شب یعنی جمعه که شب شد حکمی ندارد و معمولی محسوب میشود.

اصلاح سر و صورت مو
این جمعه و،این روز از ماه قمری خوب نیست باعث درد است.

خون دادن یا حجامت خوب نیست کلا این جمعه در ماه و در سال قمری خوب نیست باعث درد در اعضاء وجوارح میگردد.

ناخن
جمعه این ماه برای گرفتن ناخن، روز خوب ومبارکیست مستحب نیز هست باعث رفع ودفع فقر ،وایمنی از امراض است.

امور لباس جمعه برای نو بریدن، نو پوشیدن دوختن ، خریدن و پوشیدن لباس نو روز خوبی است موجب برکت میشود.

ذکر روز جمعه : ۱۰۰ مرتبه اللّهم_صلّ_علی_محمّد_و_آل_محمّد_و_عجّل_فرجهم
️ ذکر بعد از نماز صبح مرتبه ۲۵۶ یانور موجب عزیز شدن در چشم خلق وخلایق میگردد
ذکرطول روز ۱۰۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام میباشد

روز جمعه طبق روایات متعلق است به حجه ابن الحسن عسکری عج . سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

منابع مطالب ما:
تقویم نجومی معتبر
مفاتیح الجنان
جامع رضوی
بحارالانوار

دعاهاتون مستجاب و موید

این مطلب را که برای داشتن زندگی بهترمفیداست را برای دوستانتان ارسال کنید.

? ?