خواهر شوهر ماهه

خواهر شوهر ماهه
چشم وابروش سیاهه
خواهرشوهر عزیزه
خوبی ازش میریزه

خواهرشوهر بهترینه
فرشته روی زمینه
خواهرشوهر خوشگله
جاش همیشه توی دله

خواهرشوهرجای خواهر
به دردت میخوره آخر
بیایید ای بچه ها
کناربگذاریم کینه ها

هرکی خواهرشوهر نداره
یک چیز تو زندگیش کم داره
چه دوست مهربانیست
همیشه همراه توست

همیشه درهمه حال
دلسوز و دلدار توست
پس چرا با دشمنی
قلبشو تو میشکنی

بعد از خدا و پیامبر
بعد از شوهر و فرزند
تو ای رفیق دلت را
به خاندان شوهرببند

تومثل آیینه باش
زلال و بی کینه باش
اینقدر بکن توخوبی
تا در دلش جابکوبی

خواهرشوهر رو عشقه
گل باغ بهشته
میگن بفرستی برا خواهر شوهر شام دعوت میشی!