رضا رویگری ضمن تکذیب مصاحبه در حمایت از فردوسی‌پور:

رضا رویگری ضمن تکذیب مصاحبه در حمایت از فردوسی‌پور:

اگر قائل به تشکیلات نباشیم طبیعی است که سنگ روی سنگ بند نشود.

بسیاری از هنرمندان و اهالی سینما و تلویزیون پشتوانه اجتماعی عظیمی دارند اما این پشتوانه اجتماعی نباید کاری کند که ما در برابر سلسله مراتب تشکیلاتی بایستیم.

این به نفع برنامه نود و شخص فردوسی پور است که به تغییر نسل و جوان گرایی در این برنامه کمک کند.
فردوسی‌پور , فردوسي‌پور , رضا رویگری , رضا رويگري , فردوسی پور , فردوسي پور , سینما , سينما , مک کن , مك كن , جوان , روی , روي