می سی سی پی نشسته میمیرد

می سی سی پی نشسته میمیرد

نویسنده وکارگردان: همایون غنی زاده
با بازی ویشکا آسایش،بهرام افشاری،سیامک صفری و داریوش موفق
تالار وحدت – تهیه بلیت
بهرام افشاری , بهرام افشاري , ویشکا آسایش , ويشكا آسايش , سیامک صفری , سيامك صفري , همایون , همايون , نشسته , گردان