نکاتی برای تثبیت ماندن وزن بعد از رژیم

نکاتی برای تثبیت ماندن وزن بعد از رژیم

آن را به یک سبک زندگی تبدیل کنید نه رژیم غذایی
ورزش کردن را متوقف نکنید الگوی سالم غذا خوردن را رعایت کنید
آرامش داشتن و خوب خوابیدن
نکاتی برای تثبیت ماندن وزن بعد از رژیم