هاشمی‌نسب در نشست خبری پس از شکست تیمش مقابل سپاهان:

هاشمی‌نسب در نشست خبری پس از شکست تیمش مقابل سپاهان: دنبال برد بودیم و فرصت کافی برای شکست سپاهان داشتیم

بازی خوبی بود و دو  تیم از هم شناخت داشتند به واسطه بازی اخیرشان در جام حذفی.

متأسفانه ما امروز از جاهایی گل خوردیم که روی آنها تأکید داشتیم.

دو هفته روی نقاط قوت و ضعف سپاهان کار و بارها به بازیکنان نکات مهم را گوشزد کرده بودیم، اما امروز دقیقاً از روی همین نکات گل خوردیم.

ما برای بردن به اینجا آمده بودیم. حتی موقعیت‌های گل زیادی هم داشتیم.