ژله سورپرایز

ژله سورپرایز

کف قالب چیدم یک ژله اناناس رو درست کردم با یک لیوان اب جوش اندازه یک ملاقه از روش برداشتم و بهش اب سرد اضافه کردم و روی ژله رولی ها ریختم
و گذاشتم خودشو بگیره بقیه ژله اناناس رو با یک لیوان سر خالی بستنی وانیلی مخلوک کردم و اندازه یک سانت روی ژله قبلی ریختم در ظرف دیگر که کمی کوچیکتر از قالب اصلیه یک ژله انگور درست کردم و گذاشتم خودشو بگیره وقتی سفت شد برش گردوندم و داخل قالبم گذاشتم و روشو با ژله بستنی اناناس پر کردم این ژله چهار عدد ژله میخواد میتونید به جای اناناس از الورا استفاده کنید که سفیدتتر هست نوش جان
ژله سورپرایز , بستنی وانیلی , بستني وانيلي , انگور , روی , روي