یک لیوان آب

یک لیوان آب

نیم ساعت قبل غذا=کمک به هضم
قبل حمام کردن=کاهش فشار خون
بین ورزش=افزایش کاهش وزن
یک لیوان آب بین وعده صبحانه تا ناهار=کاهش اشتها

.
حمام