‍ بهداشت دهان و دندان

‍ بهداشت دهان و دندان

بیماریهای مربوط به معده و امعاء و ریه از راه دهان به انسان می رسد.

پس به خاطر حفظ جهاز هاضمه و دستگاه تنفس باید این دروازه را کنترل کرده و برای دستیابی به سلامتی هر چه بیشتر کوشید.

منبع : طب اسلامی
بهداشت دهان و دندان , اسلامی , اسلامي