سه محرک ضعیف در بازار مسکن تهران

سه محرک ضعیف در بازار مسکن تهران در شرایطی که بازار مسکن کل کشور همچنان در رکود به سر می برد سه ریز نوسان تابستانی افزایش تقاضا برای اجاره، تحرک در بخش خرید واحدهای میان متراژ و نیز ورود خانه

تصمیم بگیرید

تصمیم بگیرید

همچنان میخواهید بر کسب و کار سنتی
پافشاری کنید و روزنامه چاپ کنید؟

یا هنگام دگرگونی رسیده؟

انگیزش و پیشرفت
____

کاریزما و مذاکره

نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد

نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد مدیر عامل بانک ملی: قرار است نرخ سود بانکی به‌تدریج کاهش یابد. بانک‌ها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایین‌تر از نرخ کنونی بیاید. پیشنهاد این است

نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد

نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد مدیر عامل بانک ملی: قرار است نرخ سود بانکی به‌تدریج کاهش یابد. بانک‌ها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایین‌تر از نرخ کنونی بیاید. پیشنهاد این است

هفته آینده خبرساز ترین هفته برای بورس

هفته آینده خبرساز ترین هفته برای بورس مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اواق بهادار با بیان این که هفته آینده را می توان خبرسازترین هفته برای بورس دانست، گفت: شرکت هایی که سال مالی منتهی به 30 اسفند

صنایع دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

صنایع دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند نمایندگان طی نشست علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی ماده 13 این قانون را تصویب کردند. بر این اساس کلیه