نورمانند موج و ذره عمل می‌کند و درخط مستقیم سیر

نورمانند موج و ذره عمل می‌کند و درخط مستقیم سیر می‌کند. به همین دلیل چشم قادر به دیدن گوشه‌های اجسام نیست. امادر شرایطی،نور می‌تواند مانند مایع عمل کند و اطراف اجسام جریان پیدا کند!

بیشتر بخوانید

تداخل‌سنجی دانش ترکیب دو یاچندموج است به نحوی که با بررسی

تداخل‌سنجی دانش ترکیب دو یاچندموج است به نحوی که با بررسی موج حاصل از این ترکیب بتوان اطلاعاتی درمورد موج‌های ورودی بدست آورد. ابزاری که برای تداخل امواج بکار می‌رودتداخل‌سنج نامیده می‌شود

بیشتر بخوانید

در فیزیک، موج گرانشی موجی است که توسط میدان گرانشی تولید می‌شود. وجود این نوع از امواج

در فیزیک، موج گرانشی موجی است که توسط میدان گرانشی تولید می‌شود. وجود این نوع از امواج توسط آلبرت اینشتین در سال ۱۹۱۶ از طریق نظریه نسبیت عام به‌طور نظری پیش‌بینی شد و ۱۰۰ سال بعد، در سال ۲۰۱۶ به کمک تأسیسات لایگو به‌ طور تجربی مشاهده گردید.

بیشتر بخوانید

نسبیت عام نشان می دهد که ‎فرکانس فوتونها در میدان

نسبیت عام نشان می دهد که ‎فرکانس فوتونها در میدان گرانشی تغییر میکندهنگامی که گرانش روی فوتون کار مثبت انجام میدهد فرکانس و انرژی فوتون افزایش می یابد و طیف نور به آبی جابجا می شود.

بیشتر بخوانید

اختروش ها(Quasar)مانند چراغ هایی نورانی فضا را روشن کرده اند،آنها

اختروش ها(Quasar)مانند چراغ هایی نورانی فضا را روشن کرده اند،آنها بازماندگان روزگار پر آشوب اولیه جهان هستند. کوازارها می توانند انرژی بیشتری از صدهاکهکشان تولید کنند

بیشتر بخوانید

بازوی کمان‌دار (قوس) کهکشان راه شیری

بازوی کمان‌دار (قوس) کهکشان راه شیری
بخش اعظم این اطلاعات، داده‌های نور مرئی هستند که توسط رصدخانه جنوبی اروپا تهیه شده است. داده‌های تلسکوپ چاندرا که به رنگ آبی نشان داده شده

بیشتر بخوانید

در سال ۱۹۱۶ تنها یک سال پس از آنکه آلبرت

در سال ۱۹۱۶ تنها یک سال پس از آنکه آلبرت اینشتین قوانین فیزیک نسبیت عام خود را فرمول بندی کرد، لودویگ فلام در وین راه حلی برای معادلات اینشتین کشف کرد که در واقع توصیفی از کرمچاله ها بود

بیشتر بخوانید

تلسکوپ رادیویی پارکس در استرالیا

تلسکوپ رادیویی پارکس در استرالیا
بزرگترین پروژه برای یافتن موجودات هوشمند فضایی است. در این برنامه ده‌ساله یک میلیون ستاره نزدیک به زمین برای ردیابی امواج هوشمند زیر نظر گرفته خواهند شد

بیشتر بخوانید

وقتی دمای تابش پیش زمینه کیهانی حتی کمتر از سردترین

وقتی دمای تابش پیش زمینه کیهانی حتی کمتر از سردترین سیاه‌چاله‌هاگرددبه آرامی ازخودتابش ساطع میکندکه بیشتراین تابش ازدرون سیاه‌چاله‌هاعظیم می‌آیندکه درواقع جرم رابه انرژی تبدیل کرده‌اند

بیشتر بخوانید

اوایل همین ماه، یک مقاله برای اولین بار یک قمر

اوایل همین ماه، یک مقاله برای اولین بار یک قمر را در خارج از منظومه شمسی یافت. گفته شده است که این قمر به بزرگی نپتون است و به دور ستاره‌ای می‌چرخد که 8000 سال نوری از ما فاصله دارد.

بیشتر بخوانید