استرادیول و فلانویید موجود در خرما باعث افزایش تعداد اسپرم

استرادیول و فلانویید موجود در خرما باعث افزایش تعداد اسپرم و افزایش قوای جنسی در مردان می شودخرما در زنان باعث بهبود عضلات رحم و جلوگیری از کم خونی و غنی شدن شیر مادران میشود.

بیشتر بخوانید

استرادیول و فلانویید موجود در خرما باعث افزایش تعداد اسپرم

استرادیول و فلانویید موجود در خرما باعث افزایش تعداد اسپرم و افزایش قوای جنسی در مردان می شودخرما در زنان باعث بهبود عضلات رحم و جلوگیری از کم خونی و غنی شدن شیر مادران میشود.

بیشتر بخوانید

‌‌افزایش کیفیت اسپرم

‌‌افزایش کیفیت اسپرم اسپرم زمانی می تواند بهترین باروری را داشته باشد که سالم و قوی و فراوان باشد. پوشیدن لباس های تنگ می تواند باعث کاهش تعداد اسپرم ها شود. همچنین بهتر است آقایون از حمام آب گرم اجتناب

بیشتر بخوانید

‌‌افزایش کیفیت اسپرم

‌‌افزایش کیفیت اسپرم اسپرم زمانی می تواند بهترین باروری را داشته باشد که سالم و قوی و فراوان باشد. پوشیدن لباس های تنگ می تواند باعث کاهش تعداد اسپرم ها شود. همچنین بهتر است آقایون از حمام آب گرم اجتناب

بیشتر بخوانید

استرادیول و فلانویید موجود در خرما باعث افزایش تعداد اسپرم

استرادیول و فلانویید موجود در خرما باعث افزایش تعداد اسپرم و افزایش قوای جنسی در مردان می شودخرما در زنان باعث بهبود عضلات رحم و جلوگیری از کم خونی و غنی شدن شیر مادران میشود

بیشتر بخوانید

هرچه بیشتر با همسرخودآمیزش داشته باشید واسپرم بیشتری از بدن

هرچه بیشتر با همسرخودآمیزش داشته باشید واسپرم بیشتری از بدن خارج شود، سلامت اسپرم های بعدی بیشتر می شود.

مقاربت باعث افزایش قدرت تحرک و جابجایی اسپرم ها وسلامت قوای جنسی می گردد

بیشتر بخوانید

‍ عواقب و آثار رابطه جنسی زیاد

‍ عواقب و آثار رابطه جنسی زیاد از نظر اسلام، دفعات همبستری با همسر، محدودیتی ندارد و تعداد دفعات نزدیکی به میزان میل جنسی و رضایت طرفین رابطه بر می گردد. اما بصورت معمولی به تعداد کمتر از 2بار در

بیشتر بخوانید