تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی چهارشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۷ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ ۳۰ محرم الحرام ۱۴۴۰ رخـــــدادها ورود قمر به عقرب در این روز فرعون دستور داد تمام پسر بچه ها را سر بریدن(ماجرای طالع متولد شدن حضرت موسی علیه السلام)

بیشتر بخوانید

تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ ۲۳ محرم الحرام ۱۴۴۰ رخــــدادها تخریب حرمین عسگریین علیه السلام با بمب توسط ایادی استکبار سال ۱۴۲۷ ه ق بیدار شدن اصحاب کهف بعداز خواب ۳۰۹ ساله این روز روز

بیشتر بخوانید

تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ ۱۶ محرم الحرام ۱۴۴ رخــــدادها تقارن دو نحس اول صبح صدقه بدهید تعیین بیت المقدس بعنوان قبله مسلمانان سال اول بعثت صدقه جهت دفع نحسی این روز فراموش نشود. این

بیشتر بخوانید

تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ ۲۴ ذی الحجه ۱۴۳۹ رخدادها امام حسین درمنزل پانزدهم،الغاع روز مباهله پیامبر ص سال ۱۰ ه ق نزول آیه تطهیر در شان اهلبیت روز خاتم بخشی امیرمومنان علی علیه السلام

بیشتر بخوانید

تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷ ۲۹ اوت ۲۰۱۸ ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۹ رخــدادها امام حسین علیه السلام در منزل نهم ،اجفر این روز از منازعه درگیری وبگومگوهای بیخودی بپرهیزید قرض دادن در این روز پرهیز شود بهتر آنست

بیشتر بخوانید

تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی چهارشنبه ۳۱ مرداد ۹۷ ۲۲ اوت ۲۰۱۸ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۳۹ رخدادها عید قربان (تعطیل رسمی) اقدام به خواندن نماز عید قربان توسط امام رضا علیه السلام روز بزرگداشت ابوعلی سینا روز پزشک این روز روز خوبی

بیشتر بخوانید

تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷ ۱۵ اوت ۲۰۱۸ ۳ ذی الحجه ۱۴۳۹ این چهار شنبه موضع ماه در بروج فلکی قمر در برج میزان واقع است رخدادها تقارن نحسین در این روز سفارش شده صدقه داده شود این

بیشتر بخوانید

تقویم واعلانات نجومی

تقویم واعلانات نجومی چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷ اول اوت ۲۰۱۸ ۱۸ ذی القعده ۱۴۳۹ این چهار شنبه موضع ماه در بروج فلکی قمر در برج حوت واقع است رخدادها زهره در ۴۵/۱ درجه شرقی روز جهانی شیر مادر جشن چله

بیشتر بخوانید