در پرونده جنجالی فوتبال بلژیک حالا پای ایوان لکو سرمربی

در پرونده جنجالی فوتبال بلژیک حالا پای ایوان لکو سرمربی بروژ که کاوه رضایی را در تابستان به خدمت گرفت وهمین طور مالک باشگاه اندرلخت به ماجرا بازشد، تا آنها نیز بازداشت شوند.

بیشتر بخوانید