اکران مردمی فیلم جاده قدیم با حضور مهتاب کرامتی، ترلان

اکران مردمی فیلم جاده قدیم با حضور مهتاب کرامتی، ترلان پروانه و محمدرضا غفاری

دوشنبه ۹ مهر ساعت ۱۹:۳۰ در پردیس مگامال

خرید بلیت:

بیشتر بخوانید

فیلمبرداری مجموعه «رقص روی شیشه» با اضافه شدن ترلان پروانه

فیلمبرداری مجموعه «رقص روی شیشه» با اضافه شدن ترلان پروانه و ابوالفضل میری به فهرست بازیگران، در روزهای گذشته آغاز شد.

«رقص روی شیشه» یک سریال نمایش خانگی 26 قسمتی است.

بیشتر بخوانید