فیلم سینمایی "شکستن همزمان بیست استخوان" به کارگردانی جمشید محمودی

فیلم سینمایی “شکستن همزمان بیست استخوان” به کارگردانی جمشید محمودی و با هنرمندی محسن تنابنده در نقش یه مهاجر افغانستانی در ایران به اسکار معرفی شد

بیشتر بخوانید

فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» با هنرمندی محسن تنابنده و

فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» با هنرمندی محسن تنابنده و کارگردانی جمشید محمودی به عنوان نماینده افغانستان به اسکار معرفی شد.

بیشتر بخوانید