به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می زنند راه بدهید تا عبور کنند به رانندگان عصبانی و بی منطق که می خواهند از هر گوشه ای زودتر به مقصد برسند راه بدهید به کسی که در خیابان

بیشتر بخوانید

سعی نکن "متفاوت باشی"…

سعی نکن "متفاوت باشی"… "فقط خوب باش" این روزها "خوب بودن" به اندازه کافی متفاوت است.. "دروغ نگو"، چرا که اگر گفتی، صداقت را دزدیده ای. "خیانت نکن"، که اگر کردی، عشق را دزدیده ای. "خشونت نکن"، که اگر کردی،

بیشتر بخوانید

سعی نکن "متفاوت باشی"…

سعی نکن "متفاوت باشی"… "فقط خوب باش" این روزها "خوب بودن" به اندازه کافی متفاوت است.. "دروغ نگو"، چرا که اگر گفتی، صداقت را دزدیده ای. "خیانت نکن"، که اگر کردی، عشق را دزدیده ای. "خشونت نکن"، که اگر کردی،

بیشتر بخوانید

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می زنند، راه بدهید تا عبور کنند به رانندگان عصبانی و بی منطق که می خواهند از هر گوشه ای زودتر به مقصد برسند، راه بدهید به کسی که در خیابان

بیشتر بخوانید

تربیت همراه غضب،

تربیت همراه غضب، اصلاً تربیت نیست. چون آن چه که در باب تربیت نقش زیربنایی دارد و برای تأدیب و تربیت می خواهیم از او استفاده کنیم، حیا و پرده داری است. اگر بخواهی در آن حال که خشمگین هستی،

بیشتر بخوانید

تربیت همراه عصبانیت ممنوع

تربیت همراه عصبانیت ممنوع تربیت همراه غضب، اصلاً تربیت نیست. چون آن چه که در باب تربیت نقش زیربنایی دارد و برای تأدیب و تربیت می خواهیم از او استفاده کنیم، حیا و پرده داری است. اگر بخواهی در آن

بیشتر بخوانید

تربیت همراه غضب،

تربیت همراه غضب، اصلاً تربیت نیست. چون آن چه که در باب تربیت نقش زیربنایی دارد و برای تأدیب و تربیت می خواهیم از او استفاده کنیم، حیا و پرده داری است. اگر بخواهی در آن حال که خشمگین هستی،

بیشتر بخوانید

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می زنند راه بدهید تا عبور کنند به رانندگان عصبانی و بی منطق که می خواهند از هر گوشه ای زودتر به مقصد برسند راه بدهید به کسی که در خیابان

بیشتر بخوانید

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می زنند راه بدهید تا عبور کنند به رانندگان عصبانی و بی منطق که می خواهند از هر گوشه ای زودتر به مقصد برسند راه بدهید به کسی که در خیابان

بیشتر بخوانید

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می زنند راه بدهید تا عبور کنند به رانندگان عصبانی و بی منطق که می خواهند از هر گوشه ای زودتر به مقصد برسند راه بدهید به کسی که در خیابان

بیشتر بخوانید

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می

به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می زنند راه بدهید تا عبور کنند به رانندگان عصبانی و بی منطق که می خواهند از هر گوشه ای زودتر به مقصد برسند راه بدهید به کسی که در خیابان

بیشتر بخوانید

افتتاحیه اکران‌های مردمی شعله ور

افتتاحیه اکران‌های مردمی شعله ور

حمید نعمت‌اله، امین حیایی و دارا حیایی روز شنبه ۲۷ مرداد در پردیس کورش سانس های ۱۹ و ۲۱ با مخاطبان به تماشای شعله ور می‌نشینند.

خرید بلیت:

بیشتر بخوانید

رهبر انقلاب خطاب به ملت: جنگ نخواهد شد و مذاکره

رهبر انقلاب خطاب به ملت: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد رهبر انقلاب، صبح امروز: آمریکا در ادبیاتش در نیم‌سال اخیر وقیح‌تر و بی ادب‌تر شده. قبلاً هم در حرفشان ادب دیپلماتیک را کمتر رعایت می‌کردند اما اخیراً در

بیشتر بخوانید

رهبر انقلاب خطاب به ملت: جنگ نخواهد شد و مذاکره

رهبر انقلاب خطاب به ملت: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد رهبر انقلاب، صبح امروز: آمریکا در ادبیاتش در نیم‌سال اخیر وقیح‌تر و بی ادب‌تر شده. قبلاً هم در حرفشان ادب دیپلماتیک را کمتر رعایت می‌کردند اما اخیراً در

بیشتر بخوانید

رهبر انقلاب خطاب به ملت: جنگ نخواهد شد و مذاکره

رهبر انقلاب خطاب به ملت: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد حضرت آیت الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار اقشار مختلف مردم: آمریکا در ادبیاتش در نیم‌سال اخیر وقیح‌تر و بی ادب‌تر شده. قبلاً هم در حرفشان ادب دیپلماتیک

بیشتر بخوانید