روابط همسران استاد شجاعی

روابط همسران استاد شجاعی

خانم وآقای خونه؛

اجازه بدین کودکتون،درآغوش دیگران آرام بگیره.

محدودکردن ارتباطش،به خانواده
و دورنگه داشتنش ازفامیل و..
اونوخجالتی و کمرو،بار میاره.

بیشتر بخوانید

روابط همسران

روابط همسران خانم مهربون خونه لازم نیست برای دیگران، ویژگی‌های اخلاقی شوهرت رو توضیح بدی…! چون اگر بدی‌هاش رو بگی؛ با دست خودت شوهرت رو از چشم دیگران میندازی… اگر هم خوبی‌هاش رو بگی، باعث حسادت میشه و این خیلی

بیشتر بخوانید

روابط همسران

روابط همسران وقتی خودتان مقصر هستید اگر از همان ابتدای زندگی زناشویی شروع به کنترل همسرتان بکنید از ترس اینکه مبادا او روزی نسبت به شما غیر متعهد شود، در واقع ناخودآگاه او را به سمت غیرمتعهد شدن سوق می‌دهید،

بیشتر بخوانید