پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم تا پرنده‌ها بخورند. خیلی حس خوبی دارد وقتی ده دوازده‌تا گنجشک و کفتر چاهی و یاکریم و گاهی هم مرغ مینا جمع شوند و نانِ تو را بخورند. احساس می‌کنم

بیشتر بخوانید

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم تا پرنده‌ها بخورند. خیلی حس خوبی دارد وقتی ده دوازده‌تا گنجشک و کفتر چاهی و یاکریم و گاهی هم مرغ مینا جمع شوند و نانِ تو را بخورند. احساس می‌کنم

بیشتر بخوانید

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم تا پرنده‌ها بخورند. خیلی حس خوبی دارد وقتی ده دوازده‌تا گنجشک و کفتر چاهی و یاکریم و گاهی هم مرغ مینا جمع شوند و نانِ تو را بخورند. احساس می‌کنم

بیشتر بخوانید

به‌طور اتفاقی، یکی از برنامه‌ها‌ی کنکوری تلوزیون را می‌دیدم.

به‌طور اتفاقی، یکی از برنامه‌ها‌ی کنکوری تلوزیون را می‌دیدم. این برنامه‌ها که (به‌قول وزیر آموزش و پرورش) برخی با لابی‌گریِ کارتل‌های بزرگ اقتصادی برگزار می‌شود، طوری روی فنون تبلیغاتی تسلط یافته‌اند و از فضای گل آلود کشور کَره می‌گیرند که

بیشتر بخوانید

به‌طور اتفاقی، یکی از برنامه‌ها‌ی کنکوری تلوزیون را می‌دیدم.

به‌طور اتفاقی، یکی از برنامه‌ها‌ی کنکوری تلوزیون را می‌دیدم. این برنامه‌ها که (به‌قول وزیر آموزش و پرورش) برخی با لابی‌گریِ کارتل‌های بزرگ اقتصادی برگزار می‌شود، طوری روی فنون تبلیغاتی تسلط یافته‌اند و از فضای گل آلود کشور کَره می‌گیرند که

بیشتر بخوانید

به‌طور اتفاقی، یکی از برنامه‌ها‌ی کنکوری تلوزیون را می‌دیدم.

به‌طور اتفاقی، یکی از برنامه‌ها‌ی کنکوری تلوزیون را می‌دیدم. این برنامه‌ها که (به‌قول وزیر آموزش و پرورش) برخی با لابی‌گریِ کارتل‌های بزرگ اقتصادی برگزار می‌شود، طوری روی فنون تبلیغاتی تسلط یافته‌اند و از فضای گل آلود کشور کَره می‌گیرند که

بیشتر بخوانید

رابطه ‌ی_لنگ_نان_خشک_و_مقاومت_مردمی

رابطه ‌ی_لنگ_نان_خشک_و_مقاومت_مردمی یک عمو داشتم خدا بیامرز خیلی سرِ پر سودایی داشت. از آن نظامی‌های اول انقلاب که زحمت زیادی برای برقراری امنیت شهر کشیده بود و چند باری هم توسط قاچاقچی‌ها و مجاهدین (منافقین) ترور شده بود درست یا

بیشتر بخوانید

این پرسش ابدیِ خیام که می‌گفت خیلی دوست دارم رودرروی

این پرسش ابدیِ خیام که می‌گفت خیلی دوست دارم رودرروی خدا بایستم و دست به کمر از او بپرسم چرا "این کوزه‌گر دَهْر چنین جامِ لطیف/ می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش" را فقط اونایی که سنگ کلیه گرفتن می‌فهمن

بیشتر بخوانید

نوشته ی زیبای دکتر زندی و راهکارهای پیشنهادیشون برای اوناییکه

نوشته ی زیبای دکتر زندی و راهکارهای پیشنهادیشون برای اوناییکه وطن پرستن واین روزا شدیدا دغدغه ی ایران رو دارن : پارسال کتابی در مورد ساختار مغز و اعصاب می‌خواندم. یک جای کتاب که ساختار تکاملی مغز را در چند

بیشتر بخوانید

نوشته ی زیبای دکتر زندی و راهکارهای پیشنهادیشون برای اوناییکه

نوشته ی زیبای دکتر زندی و راهکارهای پیشنهادیشون برای اوناییکه وطن پرستن واین روزا شدیدا دغدغه ی ایران رو دارن : پارسال کتابی در مورد ساختار مغز و اعصاب می‌خواندم. یک جای کتاب که ساختار تکاملی مغز را در چند

بیشتر بخوانید

دعا، تنظیمِ حالِ درونی توست

دعا، تنظیمِ حالِ درونی توست دعا یکجورتنظیم‌_هیجانیست، نه وسیله‌ای برای رسیدن به چیزی. یکجور دلگرمی و پشتوانه ست، در کناراقداماتی است که خودت برای رسیدن به هدفت باید انجام دهی. یکجورامید است. مگر خود امید چیز کمی است؟ مگر بدون

بیشتر بخوانید

دعا، تنظیمِ حالِ درونی توست

دعا، تنظیمِ حالِ درونی توست دعا یکجورتنظیم‌_هیجانیست، نه وسیله‌ای برای رسیدن به چیزی. یکجور دلگرمی و پشتوانه ست، در کناراقداماتی است که خودت برای رسیدن به هدفت باید انجام دهی. یکجورامید است. مگر خود امید چیز کمی است؟ مگر بدون

بیشتر بخوانید

شباهت عجیب دراکولاهای خونخوار با آقازاده های بیت المال خوار

شباهت عجیب دراکولاهای خونخوار با آقازاده های بیت المال خوار حالا که این روزها کمپین فرزندت کجاست راه افتاده است بد نیست با یک نمونه ی طبیعی از این موجود آشنا شویم که شباهت عجیبی با نحوه ی زیست و

بیشتر بخوانید

اینکه من چاقم یا قدکوتاه، یا لاغر و دراز و

اینکه من چاقم یا قدکوتاه، یا لاغر و دراز و هر کوفت و زهرمار دیگه، دقیقا به تو چه ربطی داره؟ آره. من چاقم. اصلا به دنیا که اومدم چهار کیلو بودم. به تو چه که من چاقم. بدن خودم

بیشتر بخوانید