سلفی باران کوثری، هدی زین العابدین و سحر دولتشاهی با

سلفی باران کوثری، هدی زین العابدین و سحر دولتشاهی با فوتسالیست های خانم در پشت صحنه “عرق سرد”

بیشتر بخوانید

سلفی باران کوثری، هدی زین العابدین و سحر دولتشاهی با

سلفی باران کوثری، هدی زین العابدین و سحر دولتشاهی با فوتسالیست های خانم در پشت صحنه “عرق سرد”

بیشتر بخوانید

اینفوگرافی فیلم سینمایی عرق سرد با بازی باران کوثری، امیر

اینفوگرافی فیلم سینمایی عرق سرد با بازی باران کوثری، امیر جدیدی، سحر دولتشاهی، هدی زین العابدین و لیلی رشیدی

بیشتر بخوانید

اینفوگرافی فیلم سینمایی عرق سرد با بازی باران کوثری، امیر

اینفوگرافی فیلم سینمایی عرق سرد با بازی باران کوثری، امیر جدیدی، سحر دولتشاهی، هدی زین العابدین و لیلی رشیدی

برنامه امشب سینماهای کشور

بیشتر بخوانید

اکران مردمی عرق سرد با حضور باران کوثری، سحر دولتشاهی

اکران مردمی عرق سرد با حضور باران کوثری، سحر دولتشاهی و هدی زین العابدین

چهارشنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۹:۱۵ و ۱۹:۴۵ در پردیس کورش

خرید بلیت:

بیشتر بخوانید