چند نکته در مورد تنبیه :

چند نکته در مورد تنبیه : تنبیه برای تخلیه ی عصبانیت های والدین نیست. ما از دست روزگار و همسر دلخور هستیم، سر فرزندمان تلافی درمی آوریم.  تنبیه برای بازدارندگی است نه برای ایجاد انگیزه. می خواهیم فرزندمان لباس بپوشد، "پاشو لباستو بپوش" باید به

بیشتر بخوانید

تشویق تشویق یعنی به شوق آوردن، ایجاد رغبت، راغب کردن. تشویق

تشویق تشویق یعنی به شوق آوردن، ایجاد رغبت، راغب کردن. تشویق در رویکرد رفتارگرائی جای بسیار ویژه ای دارد و در کل در غرب مراکز مهدهای رفتارگرایی را مرکز رغبت می نامند. ستاره دادن، جایزه دادن و … همه تکنیک های رفتار گرایی است.

بیشتر بخوانید

کارهای کودک درسه محدوده است

کارهای کودک درسه محدوده است محدوده سبز: کارهای خوب کودک محدوده زرد: کارهای نه خوب و نه بد(که اشتباهات کودک درحوزه مهارت رانیزشامل میشود که اشکالی ندارد مهارت ندارد وباید اشتباه کند تا یادبگیرد) محدوده قرمز که خارج شدن از

بیشتر بخوانید

پدرومادرباغبانی هستندکه فقط وفقط بایدازبذری که کاشته اندمراقبت کنندتارشد کند.

پدرومادرباغبانی هستندکه فقط وفقط بایدازبذری که کاشته اندمراقبت کنندتارشد کند.

کدام باغبانی باچوب بالای سردرختش می ایستد
یا سرآن فریاد میزند؟

[استادسلطانی]

بیشتر بخوانید

یکی از ایرادهای والدین امروزی این است که اصلااجازه اشتباه

یکی از ایرادهای والدین امروزی این است که اصلااجازه اشتباه به فرزندانشان نمیدهند

اشتباه عامل رشداست

بگذارید بچه هااشتباه کنند وبهای اشتباهشان رابپردازند ورشدکنند

استادسلطانی

بیشتر بخوانید

گفتیم " تربیت در سکوت شکل می گیرد" اگر مسیر و جاده را

گفتیم " تربیت در سکوت شکل می گیرد" اگر مسیر و جاده را به درستی نشناسیم نمی توانیم آن را درست علامت گذاری کنیم، کودک منحرف می شود بعد کتک می خورد و مجازات می شود در حالیکه ما باید جاده را علامت

بیشتر بخوانید

سلطانی ‌فر در دیدار با سفیر بلاروس گفت:

سلطانی ‌فر در دیدار با سفیر بلاروس گفت:
مایل هستیم تیم ملی ایران قبل از جام ملت های آسیا دیدار دوستانه با تیم ملی بلاروس در تهران داشته باشد.

بیشتر بخوانید

هیچوقت به کودک نگویید دیگه دوستت ندارم، مامانت نمیشم،میرم ازپیشت،قهرم

هیچوقت به کودک نگویید دیگه دوستت ندارم، مامانت نمیشم،میرم ازپیشت،قهرم

کودک این حرفهارا باورمیکند وفکر میکند بی پناه شده است نمیداندبرای تخلیه ناراحتی اینها را میگویید

استادسلطانی

بیشتر بخوانید

هیچوقت به کودک نگویید دیگه دوستت ندارم، مامانت نمیشم،میرم ازپیشت،قهرم

هیچوقت به کودک نگویید دیگه دوستت ندارم، مامانت نمیشم،میرم ازپیشت،قهرم

کودک این حرفهارا باورمیکند وفکر میکند بی پناه شده است نمیداندبرای تخلیه ناراحتی اینها را میگویید

استادسلطانی

بیشتر بخوانید

کودک حرف شمارا باور می کند، نه شوخی را متوجه

کودک حرف شمارا باور می کند، نه شوخی را متوجه میشود نه حرفی که از ناراحتی میزنید
اگر برای اینکه حرف گوش بدهد بگویید میذارم میرم، دیگه مامانت نیستم و…باور میکند و دچار اضطراب جدایی میشود

استاد سلطانی

بیشتر بخوانید