سیاستهای مردانه

سیاستهای مردانه آقایون سعی کنید از کلمه "سخت‌نگیر" استفاده نکنید. با این جمله زن احساس می‌کند که تمامی دغدغه‌های او را کوچک جلوه داده‌اید و نسبت به آنها بی‌تفاوت هستید و موضوعی که او فکر می‌کند بسیار مهم است و

بیشتر بخوانید

سیاستهای مردانه

سیاستهای مردانه ای مرد… هیچ زنی را در هیچ کجای دنیا نمی توانی پیدا کنی که به یکباره عاشق مَردی شود! زن ها، آرام آرام در یک مَرد جوانه میزنند اما امان از وقتی که زنی در وجود مَردش ریشه

بیشتر بخوانید

سیاستهای مردانه

سیاستهای مردانه لطفا از گفتن کلمات اینچنینی به همسرتان به شدت پرهیز کنید. چون این کلمات چاقویی هستند که شخصیت لطیف او را پاره پاره می‌کند…! واقعا فکر میکنی خیلی جذابی؟ هـمه زن دارن ما هم زن داریم!!! راه بازه

بیشتر بخوانید

سیاستهای مردانه

سیاستهای مردانه "رازهایی درباره‌ی زنان؛ که هر مردی باید بداند" روزی چهار بار همسرتان را در آغوش بگیرید. او را برای شام بیرون ببرید و غافلگیرش کنید. با مناسبت و بی‌مناسبت برایش گل بخرید تا خوشحال شود.  در مورد روز

بیشتر بخوانید

سیاستهای مردانه

سیاستهای مردانه لطفا از گفتن کلمات اینچنینی به همسرتان به شدت پرهیز کنید. چون این کلمات چاقویی هستند که شخصیت لطیف او را پاره پاره می‌کند…! واقعا فکر میکنی خیلی جذابی؟ هـمه زن دارن ما هم زن داریم!!! راه بازه

بیشتر بخوانید

سیاستهای مردانه

سیاستهای مردانه زنها فقط از مقایسه شدن با رقباشون میترسند. این‌که هر زن دیگری در ذهن همسرشان موفق‌تر و توانمند‌تر از آن‌ها باشد، به زن‌ها احساس ناامنی می‌دهد. آن‌ها دوست دارند ملکه خانه باشند و این‌که در ذهن همسرشان کامل‌ترین

بیشتر بخوانید

سیاستهای مردانه

سیاستهای مردانه یکی از اون حرفها که نباید باور کرد: برایم مهم نیست که به زنهای دیگر نگاه کنی "بیشتر در دوران نامزدی گفته میشود" اگرچه ممکن است همسرتان برای اینکه وانمود کند که زن خونسرد و روشن فکری است

بیشتر بخوانید