فریبا: نوجوانان پرسپولیس حرفی برای گفتن نداشت/ استقلال برای بازگشت

فریبا: نوجوانان پرسپولیس حرفی برای گفتن نداشت/ استقلال برای بازگشت به کورس باید سایپا را ببرد من دربی نوجوانان را از نزدیک دیدم. به نظرم پرسپولیس خیلی ضعیف بود. البته این مسئله شاید به دلیل شرایط این تیم هم باشد.

بیشتر بخوانید

تعدادی از همراهان کثیر اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی در اندونزی.

تعدادی از همراهان کثیر اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی در اندونزی.
از چپ طاهره طاهریان، فریبا محمدیان، طیبه سیاوشی نماینده مجلس و خانمی با نام محمدی با سمت تشریفات. خانم الله‌کرم و…

بیشتر بخوانید

نوستالژی استقلال …مدل 64 حجازی، رجبی، فریبا، مراغه چیان، مختاری

نوستالژی
استقلال …مدل 64

حجازی، رجبی، فریبا، مراغه چیان، مختاری فر، بیانی

چنگیز، حاجیلو، غنی زاده، احدی،نامجو مطلق

بیشتر بخوانید

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان از اتمام شناسایی اجساد اتوبوس محور نطنز و تحویل اجساد به خانواده‌های متوفیان خبر داد ۱- عباس نیساری/ فرزند محمد/ جیرفت ۲- نزینه گل صفی زاده/ فرزند شمس

بیشتر بخوانید

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان از اتمام شناسایی اجساد اتوبوس محور نطنز و تحویل اجساد به خانواده‌های متوفیان خبر داد ۱- عباس نیساری/ فرزند محمد/ جیرفت ۲- نزینه گل صفی زاده/ فرزند شمس

بیشتر بخوانید

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان از اتمام شناسایی اجساد اتوبوس محور نطنز و تحویل اجساد به خانواده‌های متوفیان خبر داد ۱- عباس نیساری/ فرزند محمد/ جیرفت ۲- نزینه گل صفی زاده/ فرزند شمس

بیشتر بخوانید

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان از اتمام شناسایی اجساد اتوبوس محور نطنز و تحویل اجساد به خانواده‌های متوفیان خبر داد ۱- عباس نیساری/ فرزند محمد/ جیرفت ۲- نزینه گل صفی زاده/ فرزند شمس

بیشتر بخوانید

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند

پیکرهای حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان از اتمام شناسایی اجساد اتوبوس محور نطنز و تحویل اجساد به خانواده‌های متوفیان خبر داد ۱- عباس نیساری/ فرزند محمد/ جیرفت ۲- نزینه گل صفی زاده/ فرزند شمس

بیشتر بخوانید

زمزمه‌ها در وزارت ورزش از حفظ داورزنی و فریبا محمدیان(معاون

زمزمه‌ها در وزارت ورزش از حفظ داورزنی و فریبا محمدیان(معاون امور بانوان وزارت ورزش) در سمتشان حکایت دارد ولی این سند نشان از بازنشستگی محمدیان دارد.

بیشتر بخوانید

فریبا پیشکسوت استقلال به هواداران توصیه کرده که از استقلال

فریبا پیشکسوت استقلال به هواداران توصیه کرده که از استقلال حمایت کنند و نسبت به جبران شکست مقابل السد در بازی برگشت امیدوار باشند چون در فوتبال گزینه ای بنام غیر ممکن وجود ندارد

بیشتر بخوانید