پائولوکوئیلو :

پائولوکوئیلو : طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ، ﯾﮑﯽ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ، ﯾﮑﯽ، ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ، ﯾﮑﯽ،ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ، یکی دیگه به خودش نمیرسه، ﯾﮑﯽ، مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ غمگین ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ، ﯾﮑﯽ، ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ

چند نکته در مورد تنبیه :

چند نکته در مورد تنبیه : تنبیه برای تخلیه ی عصبانیت های والدین نیست. ما از دست روزگار و همسر دلخور هستیم، سر فرزندمان تلافی درمی آوریم.  تنبیه برای بازدارندگی است نه برای ایجاد انگیزه. می خواهیم فرزندمان لباس بپوشد، "پاشو لباستو بپوش" باید به

اگر کودک محبت بین والدینش را

اگر کودک محبت بین والدینش را
ببیند قطعا در یک محیط امن پرورش
پیدا می کند واز روحیه و شخصیت سالمتری برخوردار می شود.

این بچه ها به راحتی میتوانند از
رفتار والدینشان الگوبرداری کنند.

همسرانه خانمها بدانند – در مقابل شوهر خود با حالت

همسرانه خانمها بدانند – در مقابل شوهر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید .اورا در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد وخندان (و ترجیحا با بوسه) استقبال کنید و البته موفع رقتن هم با لبخند بدرقه

اگر فرزند ما دچار فقر آهن شود

اگر فرزند ما دچار فقر آهن شود
به پزشک مراجعه میکنیم ولی باید بدانیم فقر محبت خطرناکتر است

خلأ عاطفی باعث میشود ازدیگران گدایی محبت کند واین مسئله ربطی
به مجرد ومتاهل ندارد
[استاد عباسی]

متولدین ماههای مختلف چه زمانی عاشق می‌شوند؟

متولدین ماههای مختلف چه زمانی عاشق می‌شوند؟ ترجمه: پردیس بختیاری فروردین: زمانی که با فردی قدرتمند روبه رو شوند متولدین ماه فروردین به هیچ وجه عاشق افراد ضعیف نمی شوند، بلکه برعکس، قدرت است که آنها را جذب می کند.

سه چیز، زن را ملکه می کند:

سه چیز، زن را ملکه می کند: وقتی لباس سفید عروسی، برای عشقش بپوشد. وقتی اولین بار مادر شود وقتی از لحاظ مالی وابسته نباشد. سه چیز که زن به آنها محتاج است: آغوش گرم و با محبت تایید شدن،

لقمان حکیم گفت

لقمان حکیم گفت
من در طی زندگیم با داروهای مختلف مردم را مداوا کردم
و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم
که هیچ دارویی بهتر از محبت نیست
تا فرصت هست
به یکدیگر محبت کنیم

همسرانه خانمها بدانند – در مقابل شوهر خود با حالت

همسرانه خانمها بدانند – در مقابل شوهر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید .اورا در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد وخندان (و ترجیحا با بوسه) استقبال کنید و البته موفع رقتن هم با لبخند بدرقه

بهترین مردان

بهترین مردان

نسبت به خانواده خشن و تند خو نباشد،اهانت نکند،دلسوزشان باشد و به آنها ظلم نکند
در کل خودمونیش اینکه مهربون باشه و به خانمش محبت کنه.

آیا میدانستید زنانی ک در خانه پرخاش و دادمیزنند کمبود

آیا میدانستید زنانی ک در خانه پرخاش و دادمیزنند کمبود محبت شدیداز طرف همسر دارند؟برای آرامش هم محبت خرج کنید آیا میدانستید آرامش رامرد ب زن میبخشد وزن آنرا در خانه وبین کودکان تقسیم میکند دوباره ب مرد بازمیگرداند؟آرامش رابه

20 راز خوشبختی در خانواده

20 راز خوشبختی در خانواده 1. خوشبختی خانه در خدا پرستی است. 2. عزت خانه در دوستی است. 3. ثروت خانه در شادی است. 4. زیبایی خانه در پاکیزگی است. 5. پاکی خانه در تقوا است. 6. نیاز خانه در

سر نخ رابطه هایتان را ول نکنید

سر نخ رابطه هایتان را ول نکنید آدمی از محبت جان میگیرد، رابطه های عاشقانه تلافی برنمیدارد کم محلی در ازای کم محلی برنمیدارد… نگذارید غرور ریشه محبت را در وجودتان خشک کند. خودخواهی دامن گیرتان شود. روابط عاشقانه که

زنها فرشته هستند

زنها فرشته هستند چند وقت پیش در یک مهمانی، یکی از مهمانها پس از اتمام مکالمه تلفنی جنجالی که با همسرش داشت با چشمان خشمگینی رو به جمعیت گفت: این زن من عقل نداره… من هم نه گذاشتم و نه

پدری برای پسرش تعریف میکرد که :

پدری برای پسرش تعریف میکرد که : گدایی بود که هر روز صبح وقتی ازکافه ی نزدیک دفترم می‌اومدم بیرون جلوم رومی‌گرفت. هر روز یک بیست و پنج سنتی می‌دادم بهش… هر روز. منظورم اینه که اون قدر روزمره شده

­ به یکدیگر ابراز علاقه کنید: ابراز علاقه به معنای

­ به یکدیگر ابراز علاقه کنید: ابراز علاقه به معنای خریدن یک کادوی گران قیمت یا خوردن شام در بهترین رستوران شهر نیست، بلکه شما می توانید با هدیه دادن بدون مناسبت یک شاخه گل، فشردن دست همسرتان یا یک

لوس شدن

لوس شدن کودکی لوس میشود که والدینشان دچار تناقص در روش آموزشی خود هستند. آنها روزی به نیاز و خواسته فرزندشان جواب مثبت میدهند و گاهی به همان دلیل او را دعوا میکنند مثل بغل کردن. یا به فرزنداشان نه