پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم تا پرنده‌ها بخورند. خیلی حس خوبی دارد وقتی ده دوازده‌تا گنجشک و کفتر چاهی و یاکریم و گاهی هم مرغ مینا جمع شوند و نانِ تو را بخورند. احساس می‌کنم

بیشتر بخوانید

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم تا پرنده‌ها بخورند. خیلی حس خوبی دارد وقتی ده دوازده‌تا گنجشک و کفتر چاهی و یاکریم و گاهی هم مرغ مینا جمع شوند و نانِ تو را بخورند. احساس می‌کنم

بیشتر بخوانید

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم

پشت پنجره‌ی محل کارم همیشه نان یا اضافه‌ی برنج می‌ریزم تا پرنده‌ها بخورند. خیلی حس خوبی دارد وقتی ده دوازده‌تا گنجشک و کفتر چاهی و یاکریم و گاهی هم مرغ مینا جمع شوند و نانِ تو را بخورند. احساس می‌کنم

بیشتر بخوانید

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی  دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی  دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم گفتا غلطی بگذر زین فکرت

بیشتر بخوانید

یارو داشت برای جفففر از خاطرات جنگ میگفت:

یارو داشت برای جفففر از خاطرات جنگ میگفت: یادش بخیر با رویا میخوابیدیم با سحر بیدار میشدیم با اومدن سپیده عملیاتو شروع میکردیم رفیقم میرفت رو مینا من هم سیما رو لـ..ـخـت می کردم… جفففر میگه: پس کِی می جنگیدین?

بیشتر بخوانید

۱۰ اسم منتخب دخترانه از سوی والدین برای نوزادانشان در

۱۰ اسم منتخب دخترانه از سوی والدین برای نوزادانشان در سال ۹۶ به این صورت اعلام شد: ۱. فاطمه ۲. زهرا ۳. حلما ۴. یسنا ۵. زینب ۶.نازنین زهرا ۷. رها ۸. آوا ۹. باران ۱۰. ریحانه فهرست ۱۰۰ اسم

بیشتر بخوانید

۱۰ اسم منتخب دخترانه از سوی والدین برای نوزادانشان در

۱۰ اسم منتخب دخترانه از سوی والدین برای نوزادانشان در سال ۹۶ به این صورت اعلام شد: ۱. فاطمه ۲. زهرا ۳. حلما ۴. یسنا ۵. زینب ۶.نازنین زهرا ۷. رها ۸. آوا ۹. باران ۱۰. ریحانه فهرست ۱۰۰ اسم

بیشتر بخوانید

سازمان ثبت احوال کشور پر طرفدارترین اسامی نوزادان دختر در

سازمان ثبت احوال کشور پر طرفدارترین اسامی نوزادان دختر در سال ۹۶ توسط خانواده ها را اعلام کرد و با بیان اینکه والدین نوزادان همچون آمارهای موجود سال قبل نام های امیر علی و فاطمه را به عنوان بهترین نام

بیشتر بخوانید

هیچ رابطه‌ای ناگهانی تمام نمی‌شود. بیهوده ژست آدم‌های متحیر و

هیچ رابطه‌ای ناگهانی تمام نمی‌شود. بیهوده ژست آدم‌های متحیر و مبهوت را نگیرید. بی‌اعتمادی ذره ذره شکل می‌گیرد، دروغ خُرده خُرده جان رابطه را می‌خورد. دل بریدن مثل بلای آسمانی ناگهان نازل نمی‌شود، هر روز اتفاق می‌افتد. مرگِ رابطه مثل

بیشتر بخوانید

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر شبانه است. چه شیر خشک و چه شیر مادر هر دو شدیدا پوسیدگی‌زا هستند. شب تا صبح ترشح بزاق بسیار کم بوده وقتی شیر دور تا دور دندان‌ها را فرا

بیشتر بخوانید

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر شبانه است. چه شیر خشک و چه شیر مادر هر دو شدیدا پوسیدگی‌زا هستند. شب تا صبح ترشح بزاق بسیار کم بوده وقتی شیر دور تا دور دندان‌ها را فرا

بیشتر بخوانید

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر شبانه است. چه شیر خشک و چه شیر مادر هر دو شدیدا پوسیدگی‌زا هستند. شب تا صبح ترشح بزاق بسیار کم بوده وقتی شیر دور تا دور دندان‌ها را فرا

بیشتر بخوانید

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر شبانه است. چه شیر خشک و چه شیر مادر هر دو شدیدا پوسیدگی‌زا هستند. شب تا صبح ترشح بزاق بسیار کم بوده وقتی شیر دور تا دور دندان‌ها را فرا

بیشتر بخوانید

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر

مهم‌ترین عامل پوسیدگی‌ دندان در کودکان عادت غلط تغذیه‌ای شیر شبانه است. چه شیر خشک و چه شیر مادر هر دو شدیدا پوسیدگی‌زا هستند. شب تا صبح ترشح بزاق بسیار کم بوده وقتی شیر دور تا دور دندان‌ها را فرا

بیشتر بخوانید

نمایشنامه‌ی «شایعات»

نمایشنامه‌ی «شایعات» نوشته‌ینیل سایمون زخم‌خورده‌ای در میان جمع بسیار کم اتفاق می‌افتد که نویسنده‌ای هم از اعتبار و جایگاه بالا نزد منتقدان برخوردار باشد و هم دل مخاطبان خود را برده باشد، اما اگر نویسنده‌ای به چنین موفقیتی دست یابد،

بیشتر بخوانید

نام «پفک نمکی» از کجا آمده ؟

نام «پفک نمکی» از کجا آمده ؟ علی خسروشاهی (بنیان گذار شرکت مینو) در سفرهایش به خارج مرتب در نمایشگاه‌ها و مغازه‌ها نمونه اجناس متفاوت را جمع‌ می‌کرد و می‌چشید. در یکی از این امتحانات به‌ محصولی برخورد که بعدها

بیشتر بخوانید

نام «پفک نمکی» از کجا آمده ؟

نام «پفک نمکی» از کجا آمده ؟ علی خسروشاهی (بنیان گذار شرکت مینو) در سفرهایش به خارج مرتب در نمایشگاه‌ها و مغازه‌ها نمونه اجناس متفاوت را جمع‌ می‌کرد و می‌چشید. در یکی از این امتحانات به‌ محصولی برخورد که بعدها

بیشتر بخوانید