مجددا برخی کانال‌ها اقدام به انتشار ⁣نسخه‌های جعلی تلگرامی با

مجددا برخی کانال‌ها اقدام به انتشار ⁣نسخه‌های جعلی تلگرامی با عناوینی مشابه بلاکچین و … کرده اند و متاسفانه برخی کاربران برای تست هم که شده اقدام به نصب این اپلیکیشن‌ها می‌کنند. خیلی وقت‌ها یک اپلیکیشن ناشناس و مجعول رو

بیشتر بخوانید

روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان‌های به خواب رفته

روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان‌های به خواب رفته و روز هم‌دردی با گرسنگانی است که از ابتدایی‌ترین حقِ زندگی، یعنی غذا محرومند

16 اکتبر (24 مهر) روز جهانی غذا گرامی

بیشتر بخوانید

روز جهانی غذا در سال 2018 با شعار:

روز جهانی غذا در سال 2018 با شعار: " تلاش برای دستیابی به گرسنگی صفر " برگزار می‌شود. روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان‌های به خواب رفته و روز هم‌دردی با گرسنگانی است که از ابتدایی‌ترین حقِ زندگی، یعنی

بیشتر بخوانید