یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه هرگز نگو.. خسته ام.. زیرا اثبات میکنی ضعیفی.. بگو..نیاز به استراحت دارم هرگز نگو.. نمی توانم زیرا توانت را انکار میکنی بگو….سعی ام را میکنم هرگز نگو خدایا پس کی؟؟؟ زیرا برای خداوند، تعیین تکلیف میکنی بگو..خدایا

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه واگویه ‌چیست؟ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ "ﻭﺍﮔﻮیه" ﻣﯽگویند. ﻭﺍﮔﻮیه ﻫﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ عمیقی ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺩ ﮔﻮینده ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ MIT امریکا،پژوهشی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ،ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻓﻘﻂ یک ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮیید:

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه هر کاری را باید با اهلش انجام داد… با دوست نقاشم فقط صحبت از هارمونی رنگهای عجیب زندگی لذت دارد… با ان که همه زندگیش را به فیلم گذرانده باید از دیالوگهای ماندگار سینما و دنیرو و

بیشتر بخوانید

‍ یک دقیقه مطالعه مصدق و کرسی نماینده ی بریتانیا

‍ یک دقیقه مطالعه مصدق و کرسی نماینده ی بریتانیا اینجا سازمان ملل است. پیرمردی خمیده ، به ظاهر خواب ! بر کرسی نما ینده ی بریتانیای کبیر تکیه زده و هر چه اطرافیان وی را صدا میزنند که برخیز…

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻫﻮ ﻃﻌﻤﻪ شیر می‌شود؟ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻫﻮ 90 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ که سرعت شیر 57 کیلومتر در ساعت ﺍﺳﺖ. ترس اهو از شکار شدن باعث میشود مدام به پشت سرش نگاه کند. به همین

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه اگر می‌دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می‌بینم، به تو می‌گفتم «دوستت دارم» و نمی‌پنداشتم تو خود این را می‌دانی … به خودت این فرصت را بده تا بگویی :  «مرا ببخش» ، «متاسفم» ،

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه امروز روز مهربانی خواهر هست دکترشریعتی: زن اگرپرنده آفریده میشد، حتما "طاووس"بود. اگرچهار پا بود، حتما "آهو"بود. اگرحشره بود، حتما "پروانه"بود. او انسان آفریده شد، تا خواهر و مادر باشد و عشق… زن چنان بزرگ است که

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه نکات جالب از زبان پارسی پسوند نام ها در برخی از زبان ها : پسوند "ایچ" در نام های کروات پسوندی ایرانی و در چم (معنی) "نژاد" است؛ همچنین نخستین بار نام کشورمان در اوستا به ریخت

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه دختردار که شدید … روزی هزار بار در گوشش آهنگِ "یه دختر دارم شاه نداره" را بخوانید؛ اتاقش را پر کنید از خرس و قلب های شکلاتی؛ هر روز ببوسیدش و هر از گاهی حرفِ اول اسمش

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه در قرون وسطا کشیشان بهشت را به مردم می‌فروختند و مردم نادان هم با پرداخت هر مقدار پولی قسمتی از بهشت را از آنخود می‌کردند. فرد دانایی که از این نادانی مردم رنج می‌برد دست به هر

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه ﺍﺯ ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺶ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﺪ ؟ ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻫﺪ : ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﭼﻪ ﺟﻮﺭ

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه خدﺍﻭﻧﺪﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﯿر: ﺧﻮﺩﻣﺤﻮﺭﯼ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ می گیرﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﭘﺎﮐﯿﻢ ﺭﺍ… ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺒﺨﺶ: ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﺻﺒﺮ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه همانطور که از خوردن غذای مانده و فاسد پرهیز می کنید از جذب کردن و بلعیدن حرف های مفت و مزخرف پرهیز کنید. نگذارید حرف هایی که به نظر خودتان صحیح نمی آید و چرند است، ذهنتان

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست… زندگی هزاران پنجره دارد… یادم هست روزی از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم، احساس کردم می‌خواهم گریه کنم. یادم هست روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم، احساس

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه به هم مهربان باشیم، هیچ کس از آخرین خداحافظی باخبر نیست… مهر و مهربانی ساده است خیلی ساده. یک لبخند ساده، یک سلام پرانرژی، یک پیام و احوالپرسی ساده حتی در تلگرام، بوسیدن روی ماه پدر و

بیشتر بخوانید

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه وقتی دائم بگویی گرفتارم؛ هیچ وقت آزاد نمیشوی، وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی، وقتی دائم بگویی فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید! وقتی صبحهااز خواب بیدار میشویم دوانتخاب داریم:

بیشتر بخوانید